Bachelorfest

Bachelorfest

I samband med programmøte for for 1.årsstudentar i
matematiske fag, blir det fest for alle bachelorgradstudentane på
instituttet. Meir informasjon om tidspunkt og opplegg kjem etter kvart.

This entry was posted in Fagutvalget and tagged , . Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Tilbakesporings-URL.
By Kristoffer
  • Statutter

    • [download id="20" format="2"]
    • [download id="21" format="2"]
  • Siste referater

    [downloads query="category=3&limit=3&orderby=date&order=DESC" format="2"]