Om

Fagutvalget er organisert i følgende verv/komiteer:

Fagutvalget:

Leder: Sindre Lund Lomås
Nestleder: Anton Pletten
Økonomiansvarlig: Yasmina Madi
Arrangementskomiteleder / Leder for Pi-Happy: Morten Reinskau Olsen

Med-arrangementsansvarlig: May-Iren Espelund
RU-representant: Caroline Einarsen
Styremedlem: Steffen Stalheim

Pi-happy:

Pi-happy er en underkomité av fagutvalget som har hovedansvaret for å arrangere festligheter og annet moro for matematikkstudenter.  Pi-happy er også et sosialt samlingspunkt, som er åpent hver torsdag.