Om

Fagutvalget er organisert i følgende verv/komiteer:

Fagutvalget:

Leder: Taran Fjell Naterstad
Nestleder: Andreas Trohjell
Økonomiansvarlig: Yasmina Madi
PR – og webansvarlig: Nora Hobæk Hovland
Arrangementskomiteleder / Leder for Pi-Happy: Andrea T. Lønn
RU-representant: Håvard Terland
Styremedlem: Oda Marit Ølmheim

Pi-happy:

Pi-happy er en underkomité av fagutvalget som har hovedansvaret for å arrangere festligheter og annet moro for matematikkstudenter.  Pi-happy er også et sosialt samlingspunkt, som er åpent hver torsdag.

  • Statutter

    • [download id="20" format="2"]
    • [download id="21" format="2"]
  • Siste referater

    [downloads query="category=3&limit=3&orderby=date&order=DESC" format="2"]