Pi-happy

Pi-happy er eit opphaldsrom for sosialt samvere for studentar og tilsette ved Matematisk institutt. Rommet er lokalisert i 4. etasje ved instituttet og inneheld bar som vanlegvis er open på torsdagar frå 19-24. Då er det ofte ei eller anna form for underhaldning som t.d. spel, happyhour eller bordtennis. Dette blir kunngjort på Facebook gruppa Pi-Happy.

Pi-happy vart innvia på pi-dagen 14/3-2009 og fekk namnet etter ein prestisjetung namnekonkurranse.