Generalforsamling

Generalforsamling

Matematisk Fagutvalg kaller med dette inn til generalforsamling
torsdag 20/9 kl. 16:15 i auditorium pi. Fagutvalget skal fungere som
bindeledd mellom studentene, instituttet og Universitetet i Bergen for
øvrig. Vi representerer alle studentene ved instituttet,
så det er viktig at så mange som mulig møter opp.

Har du lyst til å være medlem i fagutvalget? Vi trenger
flere nye medlemmer, så det blir mulighet for å melde sin
interesse på generalforsamlingen.

Se forøvrig våre statutter som finnes til høyre
på siden.

This entry was posted in Fagutvalget and tagged . Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Tilbakesporings-URL.
By Kristoffer
  • Statutter

    • [download id="20" format="2"]
    • [download id="21" format="2"]
  • Siste referater

    [downloads query="category=3&limit=3&orderby=date&order=DESC" format="2"]