Avslutningsfest for i år

Avslutningsfest for i år

grillFredag 19. juni blir det avslutningsfest for semesteret. Temaet er grillfest, og staden er hagen bak Kroepeliens villa (statistikkhuset). Etterpå går vi ned på Pi-happy og fortset festen der. Påmelding til arnev@math.uib.no
(slik at vi kan vite kor mykje mat vi treng). Dersom veret er dårleg flyttar vi festen inn i atriet.

This entry was posted in Pi-happy and tagged . Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Tilbakesporings-URL.
By Kristoffer
  • Statutter

    • [download id="20" format="2"]
    • [download id="21" format="2"]
  • Siste referater

    [downloads query="category=3&limit=3&orderby=date&order=DESC" format="2"]